OnderwijsLokaal de regio in!

Met bijeenkomsten in Deventer, Venlo, Hoofddorp, Breda en Assen is gestart om OnderwijsLokaal bij u in de regio te presenteren en toe te lichten aan gemeenten en schoolbesturen.

Het afwegingskader – met de werknaam OnderwijsLokaal – moet gemeenten en schoolbesturen helpen als zij met elkaar in gesprek gaan over hun rolverdeling ten aanzien van onderwijshuisvesting. Zoals ook tijdens de bijeenkomsten werd bevestigd, is de huidige samenwerking helaas niet altijd even goed. Er ligt vaak een grote opgave te wachten door krimp, verouderde schoolgebouwen en IKC- en duurzaamheidsambities. Bijna iedereen concludeert dat de enorme opgave die partijen voelen het meest kansrijk kan worden aangepakt wanneer de samenwerking tussen partijen zo optimaal mogelijk is en ook past bij de lokale situatie. Er wordt in Nederland op verschillende manieren vorm gegeven aan samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij de regie meer bij het schoolbestuur of meer bij de gemeente wordt gelegd. Maar zoals Frank Lemmens van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs het treffend verwoordde: “Er is niet één goede oplossing. We moeten samen het gesprek aangaan en op basis daarvan met een passende vorm komen.”

15 OnderwijsLokaal is live1

Lees het hele artikel in de online editie van Schooldomein. Meer informatie? Kijk ik www.onderwijslokaal.nl.