Onderwijsdebat Presikhaaf Schoolmeubelen

Kinderen stimuleren om meer te bewegen, creatief gebruik maken van gebruikte materialen, activiteitengericht ontwerpen vanuit een visie. Zo divers waren de onderwerpen tijdens het onderwijsdebat Schoolvisie in de praktijk, inrichten met ruimte en flexibiliteit voor beweging, georganiseerd door Presikhaaf Schoolmeubelen.

Van binnen naar buiten
De specialiteit van ‘scholendokter’ Marjo van Keulen, architect bij DSDr-architecten, is de vertaling van een onderwijsvisie in een ruimtelijke visie. Terwijl hij pleit voor een proces ‘van binnen naar buiten’, ziet hij nog vaak het omgekeerde: “Bij uitbreidingsplannen voor een nieuwe woonwijk is de school vaak een klein onderdeel. Vaak ligt het gebouwvolume ontstaan vanuit de stedenbouwkundige kaders al vast zonder dat goed is nagedacht over het allerbelangrijkste: de inpassing van de onderwijsvisie. Activiteitengericht denken is allesbepalend. Hoe zijn al die activiteiten met elkaar verbonden? Welke activiteiten vinden gelijktijdig plaats? Pas als je daarover hebt nagedacht kun je het ontwerp gaan invullen en volgt de buitenkant. Zo ontstaat er een gebouw dat het onderwijs echt ondersteunt.”

Alles kan
Buiten de gebaande paden treden. Dat kun je aan Geert Looyschelder, schoolbestuurder bij Stip Hilversum wel overlaten. Zijn motto: ‘Je moet een beetje rebels zijn.’ Geert laat zien hoe je als schoolleiding veel kunt als je maar de ruimte pakt. Zo’n voorbeeld is de Hilversumse Sterrenschool, voorheen gevestigd in een gedateerd pand uit de jaren zeventig. Geert: “Het is belangrijk om het verhaal achter circulair bouwen te vertellen. Laat de kinderen zien dat bijvoorbeeld een parketvloer is gemaakt van balken uit de oude school. Dan gaat het onderwerp leven. Zorg dat je partijen om je heen verzamelt die mee willen doen, jouw dromen delen en een win-winsituatie zien. Ook zij moeten van de gebaande paden durven afwijken.” Eén van die partijen is Presikhaaf Schoolmeubelen, die deze circulaire school ziet als mooie toonkamer van haar – deels circulaire – producten.

“Het speellokaal wordt een beweeglokaal, het schoolplein een beweegplein en in de klas kunnen we bewegend leren faciliteren”

Bewegen zonder sporten
Het wordt de hoogste tijd dat kinderen weer plezier krijgen in bewegen, zonder meteen intensief te moeten sporten. De landelijke norm is in ieder geval een uur per dag bewegen en daaraan kan ook de school een bijdrage leveren. Die filosofie heeft geleid tot de eerste beweegschool van Nederland, het IKC De Twijn in Alblasserdam. Hier worden kinderen overal binnen en buiten het gebouw gestimuleerd te bewegen. Mark Altenburg, rayonmanager bij Nijha: “Het speellokaal wordt een beweeglokaal, het schoolplein een beweegplein en in de klas kunnen we bewegend leren faciliteren. Van dansvloer tot survivalparcours: denk in mogelijkheden.” Nijha ontwikkelde bijvoorbeeld de Monkeybox, waarmee de leerlingen op de gang zich klimmend, klauterend of slalommend van de éne kant van de school naar de andere kant kunnen verplaatsen.

Inhuizen
De eerste vraag van de Onderwijs Inrichtingsspecialist van Presikhaaf Schoolmeubelen aan het schoolteam of de architect is vaak: wat is jullie visie en hoe sluiten wij met onze schoolmeubelen daar zo goed mogelijk bij aan? Hoe komen we tot een inrichting waarin kinderen floreren en gelukkig zijn? Robert Aret, onderwijsinrichtingsspecialist bij Presikhaaf Schoolmeubelen: “Wij vertalen de visie van de school in een daarbij passend inrichtingsplan.
Die vertaling begint vaak met interactieve Moodboard sessies met het team van de betreffende school die ook een richting bepalen over kleur- en materiaalgebruik.” Robert vindt ook dat je het ‘inhuizen’ niet moet veronachtzamen. “Wat doe je bijvoorbeeld met de oude meubels? Dit in het kader van duurzaam ondernemen. Ook het daadwerkelijk inhuizen van het schoolmeubilair vraagt om een strakke planning. Ik ben trots op mijn collega’s die ervoor zorgen dat alle meubels uiteindelijk op z’n plaats staan.”

Het volledig verslag van deze boeiende bijeenkomst leest u in Schooldomein 2. Voor meer informatie kijkt u op www.schoolmeubelen.com.