Nieuwe vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

Op 24 en 25 april 2018 zal in De Loods in Nijkerk de beurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF) plaatsvinden. Het vakevenement is gericht op de facilitaire kant van het onderwijs. De bezoekersdoelgroep wordt gevormd door (midden)kader, directie en bestuur van scholen. Elk type school komt daarbij aan bod: Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO.

De dagen in april zijn erop gericht om leveranciers in contact te brengen met directies, gemeentes, facility- en ICT-managers uit het volledige onderwijsveld. Het evenement is gebaseerd op 8 deelgebieden: Huisvesting, Catering, Inrichting, Schoonmaak, Schoolomgeving, ICT & Multimedia, Documentbeheer, Veiligheid en beveiliging. “Blijkbaar voorziet dit initiatief in een al jaren bestaande behoefte, want het aantal positieve reacties van zowel de aanbod- als de vraagkant heeft ons aangenaam verrast,” aldus Thierry Trampe van het organiserende Beurskantoor. Inmiddels hebben zo’n 50 bedrijven en organisaties uit de genoemde sectoren hun deelname aan POF 2018 bevestigd en de organiserende partners verwachten dat dit aantal de komende maanden nog fors zal groeien. POF 2018 is een tweedaagse vakbeurs voor bovenstaande bezoekersgroepen. Binnen een volledig ingerichte beurs is er ruimte gepland voor het houden van kennisinhoudelijke sessies en individuele presentaties en demonstraties. Bedrijven worden op die manier in staat gesteld hun kennis en bedrijfsvisie over een specifiek vaksegment over te dragen. Bij de opzet en inhoud van de vakdagen wordt nauw samengewerkt met onder meer Schooldomein. Inmiddels heeft een groot aantal andere partijen zich achter dit initiatief geschaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van POF 2018, (0341) 253 685, thierry@hetbeurskantoor.nl. Of kijk op www.pof-online.nl.