Het nieuwe IKC De Toverberg in Zoetermeer is een school zonder klaslokalen

De nieuwbouw voor het IKC De Toverberg is in nauwe samenwerking met de gebruikers door LIAG ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs, namelijk het TOM onderwijs. Het IKC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, Kinderopvang De Drie Ballonnen en het Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin. Op basis van de onderwijsvisie heeft LIAG een flexibel, toekomstgericht en vooral kindgericht schoolgebouw ontworpen.

Foto’s: Ben Vulkers

IKC De Toverberg in Zoetermeer is een school zonder klaslokalen. Het gebouw bestaat op hoofdlijnen uit één grote open ruimte die door splitlevels wordt opgedeeld. Met visueel open scheidingswanden en interieurelementen worden er diverse (groeps-) ruimten gecreëerd.

Lees verder onder de foto’s

Oog voor onderwijskwaliteit
De kinderen volgen hun persoonlijke leerroute binnen het onderwijs. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. Om aan te sluiten op deze werkvormen en leeractiviteiten zijn de onder-, midden- en bovenbouw verdeeld in units die via splitlevels gekoppeld zijn. 
De units hebben hoeken waar met groepen of individueel gewerkt kan worden en stilteruimtes die als enige gesloten kunnen worden. Langs de gevels bevinden zich de groepsplekken als open zones. In het midden vind je een speelhoek.

De speelzaal, die aan het centrale atrium grenst, is multifunctioneel ingezet met een grote panelenwand: dat is het hart van het gebouw geworden. Aan de ene kant grenst de kinderopvang en aan de andere kant de onderbouw.

Lees verder onder de foto’s

Natuurlijke omgang tussen kinderen en volwassenen
De school had als visie dat er geen dichte ruimtes mochten zijn en de directeur en docenten gewoon met de kinderen in één open ruimte zouden verblijven. Daarom vind je in het midden van het gebouw verschillende open werkplekken op verschillende niveaus en vind je in de school geen gesloten kantoorruimten meer.

Een vide zorgt voor veel daglicht dat tot diep in het gebouw doordringt. De vide begeleidt de bezoekers via de centrale trap naar boven. De trap is speels en zorgvuldig vormgegeven zodat de routing naar de verdieping de verkeersbewegingen in het gebouw ondersteunt. Onder het trapdeel vind je een speelhuis van de onderbouw. Het ontwerpt sluit hiermee aan op het vernieuwende concept op actief en inspirerend onderwijs.

Lees verder onder de foto’s

Het gebouw straalt positivisme uit
Het nieuwe IKC staat in de wijk Buitengebied-West; een typische wijk uit de jaren ’70. Het gebouw heeft een gevel met opvallende verspringende ramen en combineert wit stucwerk met geel metselwerk. Dit biedt een contrast met het veelal rode baksteen van het stringente woningritme in de omgeving. Binnen bieden de verspringende raamvlakken brede vensterbanken die het speels en toegankelijk maken voor kinderen en volwassenen en die uitnodigen om in de nissen te gaan zitten. Je kunt in de vensterbank lezen of leren. Zo zijn ook de activiteiten van de school van buiten goed zichtbaar.

Voor het meubilair en interieurontwerp heeft LIAG samengewerkt met Marjo van Keulen die namens Unicoz Onderwijsgroep de meubelontwerpen voor al haar scholen verzorgt.

Klik hier voor meer projectinformatie.