Nieuwbouw voor De Zeeraket Almere

In vroegere tijden bouwden boerengezinnen in de beschutting van het bos hun nederzetting. Vaak werden de hutten met de ingang naar elkaar gekeerd rond een open gebied voor het kampvuur en de gezamenlijke maaltijden. Ziehier het ensemble waar de nieuwe Zeeraket onderdeel van gaat vormen.