Naar een gezond schoolgebouw met de WELL Building Standard

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Maar hoe realiseer je een schoolgebouw waarin alle gebruikers met plezier verblijven? En is dat aan te tonen? De WELL Building Standard neemt mensen als uitgangspunt en maakt gezondheid zichtbaar. WELL als middel voor een gezond gebouw en niet als doel. Vanuit dat perspectief stelden DGMR en BBA de white paper ‘Naar een gezond gebouw met de WELL Building Standard’ samen.

In de white paper wordt stilgestaan bij wat WELL oplevert voor de gebruiker, voor de werkgever en voor de ontwikkelaar. En stap voor stap laten de schrijvers zien hoe het proces van certificering in z’n werk gaat. Inclusief een snelle check of een gebouw geschikt is voor WELL en wat de kosten zijn. Ook wanneer geen WELL-certificering wordt nagestreefd, biedt de WELL-standaard goede handvatten voor gezondheid binnen het gebouw.

Aantoonbare kennis over WELL
Advies- en ingenieursbureau DGMR en BBA Binnenmilieu krijgen steeds vaker vragen over WELL. Van aannemers, architecten, vastgoedbeheerders en installatiebureaus die willen weten wat WELL Building Standard inhoudt en wat het in hun situatie kan betekenen. DGMR/BBA Binnenmilieu heeft jarenlange ervaring met het realiseren van behaaglijke en comfortabele woon-, leer- en werkomgevingen. Voor DGMR was het dan ook als vanzelfsprekend om WELL op te pakken en als eerste in Nederland een WELL Accredited Professional (WELL APTM) op te leiden, iemand met aantoonbare kennis over WELL.

DGMR en BBA Binnenmilieu werken op dit moment voor verschillende projectontwikkelaars en beleggers, maar ook voor gebouwgebruikers, aan meerdere Nederlandse en buitenlandse projecten, waarin gestreefd wordt naar de implementatie van WELL.

Geïnteresseerd? Download de white paper hier!