Montessori Campus Almere

Een unieke plek in Nederland! Een campus waar kinderen van 0 tot 18 jaar elkaar ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Dat is het concept voor de nieuwe Montessori Campus. In opdracht van de gemeente Almere gaat RoosRos samen met BINX Smartility aan de slag met het ontwerp van de Montessori Campus. De winnende visie van ons team sluit aan op het Montessori onderwijs van nu en in de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt voor de campus is het thema bewegen, er ontstaat een dynamische leer- en beweegomgeving in en rond het gebouw.

Een blokkentoren als concept
Bij de winnende inschrijving is de roze Montessori toren als inspiratiebron gebruikt. De gebouwen zijn gebaseerd op de massieve kubussen die in grootte oplopen. Door de volumes van de bouwblokken en de variërende hoogten ontstaat een schoolgebouw en een sporthal die zich verhouden tot de schaal van de leerlingen; van een klein en geborgen paviljoen voor de jongste leerlingen tot aan een blok dat uit drie etages bestaat voor de oudste leerlingen. Het ensemble van de blokken vormt samen een ‘Toscaans heuvellandschap’. De pastelkleuren van het interieur en de gevels verwijzen naar het Italiaanse landschap.

Integraal karakter
Het integrale karakter van de campus wordt gereflecteerd in de architectuur. De verschillende bouwvolumes zijn met elkaar verbonden door middel van mooie luifels, pergola’s of binnen-buitenruimtes. Dit representeert de doorlopende leerlijn van Montessorionderwijs waarbij het kinderdagverblijf, primair- en voortgezet onderwijs naadloos in elkaar overlopen. Zo leren kinderen met en van elkaar.

Schijf van 10
Bewegen is een belangrijk thema in het ontwerp. De schijf van 10, de 10 grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling, wordt vertaald aan de hand van het Athletic Skills Model (ASM). Op het terrein van de Campus komen leren, spelen en de omgeving samen in een integraal ontworpen buitenruimte. Het buitenterrein van 5000 m2 van de Campus en de sporthal zijn straks onderdeel van de openbare ruimte en ook voor publiek toegankelijk. Een prachtige plek – dicht bij de Floriade – met sport en bewegen in het groen. De sporthal completeert het ensemble van de gebouwen. De grote ramen zorgen voor de constante verbinding met andere leerlingen, zowel in de school als op de naast gelegen sportfaciliteiten.

Dynamische leeromgeving
Fietsend of lopend beweegt men zich straks over de campus. Leerlingen en ouders ontmoeten elkaar op een gezamenlijk entreeplein. Ook in het gebouw speelt het thema bewegen een belangrijke rol. Onder andere de renbaan en de klimtouwen zorgen voor een dynamische leeromgeving en laten kinderen onderdelen van de schijf van 10 beoefenen.

Flexibel
De metafoor van de Montessori blokkentoren wordt in het gebouw gebruikt om verschillende leeftijdsgroepen een eigen plek te geven. Zo zijn er 5 onderwijsgroepen (De Verzamelaar, De Bouwer, De Ontdekker, De Wetenschapper en De Betrokkene) die verdeeld worden door het gebouw en aaneengeschakeld worden door het zogenaamde ‘beweeglint’. Iedere onderwijsgroep bestaat uit één instructieruimte, een open onderwijsruimte, gespreksruimten, toiletten en een berging. Het programma wordt voor een groot gedeelte hetzelfde voor iedere onderwijsgroep, wat ervoor zorgt dat deze uitstekend uitwisselbaar zijn. Daarnaast wordt de opzet van deze onderwijsgroepen zo ontworpen dat deze grotendeels een vrije en flexibele indeling hebben. In de toekomst kunnen de open ruimtes – indien wenselijk – eenvoudig omgebouwd worden tot een meer klassikaal onderwijsconcept en vice versa. Zo ontstaat er een flexibel gebouw voor de korte en lange termijn.