Monitor onderwijshuisvesting PO/VO: aandacht nodig voor binnenmilieu en energiezuinigheid

“De staat van onderhoud en fysieke uitstraling van scholen zijn behoorlijk op orde, maar het binnenmilieu en de energiezuinigheid behoeven nog veel aandacht.” Dat meldt de VO-Raad op basis van de ‘Monitor onderwijshuisvesting PO/VO’, die minister Slob naar de Kamer heeft gestuurd. De minister concludeert dat het, zeker ook gezien de forse duurzaamheidsambities uit het regeerakkoord en bijvoorbeeld de Bouwagenda, van belang is om werk te maken van het verduurzamen en energiezuiniger maken van schoolgebouwen.

De monitor, die is uitgevoerd door Regioplan, bevat onder andere een onderzoek bij de gebruikers. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat op het vlak van temperatuurregeling, luchtkwaliteit en luchtverversing verbetering is gewenst. Daarnaast blijkt dat de indeling van gebouwen voor flexibeler doeleinden bestemd moet worden. Over de inval van daglicht, zonwering en de kwaliteit van kunstlicht zijn de gebruikers wel tevreden.

Technische staat van gebouwen
Onderzoek naar onderwijshuisvesting heeft zich in de afgelopen jaren primair gericht op tevredenheid van gebruikers. Deze monitor daarentegen bevat ook objectieve informatie over de technische staat van de gebouwen. Zo geven de inspecties een positiever beeld van de staat van het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen dan naar voren komt uit de tevredenheidsonderzoeken. Daar staat tegenover dat gebruikers over het algemeen positief zijn over de fysieke veiligheid van scholen, terwijl de inspecteurs aangeven dat het obstakelvrij houden van looproutes nog niet overal goed gebeurt. Dit is een relatief eenvoudige handeling zonder budgettaire consequenties.

Verantwoordelijkheidsverdeling
Op het vlak van nieuwbouw en renovatie bestaat er tussen gemeenten en schoolbesturen niet altijd duidelijkheid over welke partij (financieel) aan zet is en zijn daar op lokaal niveau niet altijd afspraken over gemaakt. Ook al weten gemeenten en schoolbesturen elkaar op het terrein van nieuwbouw, renovatie en onderhoud in toenemende mate te vinden, toch geeft de minister aan dat het van belang is over de verantwoordelijkheidsverdeling op dit thema na te denken en wellicht in regelgeving nader te duiden. De PO-Raad, de VO-raad en de VNG werken, met ondersteuning van OCW, aan een plan van aanpak waarin de verantwoordelijkheden rondom renovatie nader worden geconcretiseerd.

Download hier de Monitor onderwijshuisvesting.

Download hier de bijbehorende Kamerbrief.