Met daglicht en frisse lucht doorgoten verkeersruimte!

In opdracht van en in samenwerking met opdrachtgever ROC van Amsterdam heeft Vink+Veenman b.v. zorggedragen voor de ver- en nieuwbouw van de Tobiasschool te Amsterdam. Architect van het project was RAU bv.

De Tobiasschool is een zorgvestiging voor het Vmbo en het speciaal basisonderwijs (SBO) en richt zich op een speciale doelgroep leerlingen die voortgezet en basisonderwijs volgen. Zij bieden aangepast onderwijs voor leerlingen met vooral een internaliserende problematiek. Dit vergt een transparant en overzichtelijk gebouw met grotere maatvoering van lesruimten, breedte van de loopruimten en een logische ligging van de diverse les- en ondersteunende ruimten.

Het huidige gebouw voldeed in velerlei opzichten niet meer en daarom werd het bestaande schoolgebouw aangepast en uitgebreid.

In samenwerking met Vink+Veenman, heeft VELUX gekeken hoe de lichtstraten het beste ingepast kunnen worden. Dit is met succes gerealiseerd. Samen met de transparante vliesgevel aan de achterzijde is in de verkeersruimte overvloedig daglicht aanwezig. Door middel van ventilerende modules in de VELUX Modulaire Lichtstraat kan de temperatuur uitstekend gereguleerd worden.