LOC Focus is klaar voor de toekomst!

De sporthal van LOC Focus Beroepsacademie in Barendrecht maakt integraal deel uit van het schoolgebouw. De sporthal wordt gebruikt door studenten van de beroepsopleidingen en ook door sportverenigingen van de gemeente Barendrecht.

Met een zogenaamde topsporthal presenteert de gemeente Barendrecht zich uitdrukkelijk als sportgemeente, ook voor sport op topniveau. Op de vloer ligt een Pulastic sportvloer.

LOC Focus Beroepsacademie is een brede VMBO-school met op dit moment ongeveer 700 leerlingen. De gemeente Barendrecht heeft voor het LOC Focus een nieuw onderwijsgebouw gecombineerd met een sporthal. In het nieuwe gebouw zijn drie scholen ondergebracht. Naast de Focus Beroepsacademie (VMBO) maken ook het Albeda College (ROC) en het Da Vinci College (ROC) gebruik van de locatie.

Het doel is de aansluiting tussen het VMBO en het MBO te verbeteren. Het ontwerp van het LOC speelt in op de nieuwste trends op het gebied van onderwijs. Gekozen is voor een leeromgeving met weinig klaslokalen. Veel onderwijs vindt buiten de lokalen plaats op de zogenoemde werkpleinen waar leerlingen zelfstandig kunnen werken en projectruimten waar leerlingen in groepsverband werken aan projecten. Daarnaast is de school voorzien van de nodige praktijkruimten.

Lees het volledige artikel hieronder