Leren in het Lage Land

Directeur Tilly Terheijden vindt duidelijke regels en richtlijnen van belang in haar nieuwe school die inmiddels een jaar in gebruik is. Het gebouw mocht geen platte doos zijn, want die zijn er al genoeg in de buurt. Nu is het een prachtig geknikt gebouw geworden met een natuurlijke uitstraling. En daar hoort natuurlijk een goede bewegwijzering bij.

Tilly Terheijden is een kritische, maar tevreden directeur die op een goed verlopen bouwproces terug kijkt: “Met Jaap van Es van de Van den Berg Groep Architecten en Coen Kalkhoven van ons bestuur Kind en Onderwijs die heel goed naar ons hebben geluisterd. Hoe we wilden leren en communiceren, dat we transparant willen zijn en een goed binnenklimaat wilden hebben met ruimte voor eigenheid.”

Dat heeft een organisch gebouw met veel hout en glas in twee lagen opgeleverd. De architect heeft de twee rijen lokalen aan de noordkant gelegd vanwege de koelte en de daglichttoetreding. Opvallend zijn de hoge ruimten met veel differentiatie in de lesruimten, een lange lichtstraat en het sedumdak. Tilly: ”Het binnenklimaat is prettig, met mechanische ventilatie, maar ook de mogelijkheid om natuurlijk te ventileren. Met de ramen dicht heb je een vrijwel stille school.”

CBS Onze Wereld ligt in de wijk Lage Land in het stadsdeel Prins Alexander in Rotterdam. Tilly: “Hier wonen gezinnen uit de middenklasse en ook gezinnen die het sociaal economisch wat minder hebben. Dat vertaalt zich naar zo’n twintig nationaliteiten en een behoorlijke zorgstructuur. We werken hard aan het imago van Onze wereld als school in de wijk. Dat vind je terug in de schooltuin waar onze kinderen natuurlijk werken, in samenwerking met het wijkteam en buurtwerk Bijdehand. Het gebouw biedt ook onderdak aan de peuterspeelzaal en de BSO en dat betekent dat het de hele dag open is. Het is echt een school die met zijn 260 kinderen midden in de wijk staat.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.