De leeromgeving als leermiddel

Goed onderwijs is belangrijk. Het helpt kinderen op weg naar een waardevolle plek in onze samenleving. De rijksoverheid stimuleert onderwijsvernieuwing van binnenuit. Het kersverse regeerakkoord belooft meer experimentele ruimte en vrijheid aan scholen. Waar liggen de kansen?

Lees hier het artikel uit het magazine Stedenbouw & Architectuur.