Leerlingen plukken het laaghangend fruit

De cv-ketel staat op 30, terwijl het buiten 26 graden is. Daardoor slaat ook de koeling aan. De smartboards staan continu aan of in de stand-by stand. En de verlichting in de hal en de bibliotheek kan best uit. Vinden leerlingen. En het scheelt de school honderden euro’s.

Energie-inspecteur Michael Lezer van Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) onderzoekt samen met wethouder Hub Schoenmakers en leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Kring in Beek mogelijkheden om energie te besparen of energiemaatregelen te treffen. Ondertussen doet Lezer zelf ook een snelle check: Beter inregelen van installaties, en smartboards en computers uitzetten als ze niet worden gebruikt, kan de school honderden of zelfs duizenden euro’s besparen. De RUD ZL en RUD Limburg-Noord bezoeken momenteel de VO scholen in Limburg.

Meer dan 70 procent van de installaties in gebouwen is niet goed ingeregeld, waardoor 30 tot 40 procent energie wordt verspild. Goed inregelen van de installaties kan een school veel geld schelen. Gemiddeld betalen PO scholen per jaar 20.000 euro aan energiekosten, een VO school 135.000 euro. Tel uit je winst.

In 2017 gaan omgevings- of uitvoeringsdiensten aan de slag met handhaving van het Activiteitenbesluit uit de Wet Milieubeheer. Volgens het Activiteitenbesluit zijn gebouweigenaren verplicht om energiemaatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar toe te passen. Dit geldt vanaf een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aeq per jaar.

Wat kan een school doen om energie en geld te besparen? Quick wins in 10 stappen.

  1. Maak iemand binnen school(bestuur) verantwoordelijk.
  2. Check energieverbruik en energierekening.
  3. Voorkom verspilling. Goed (her)inregelen van installaties kan 30 tot 40% energie en geld besparen.
  4. Voer energiemaatregelen uit met een terugverdientijd tot 5 jaar, conform het Activiteitenbesluit (www.infomil.nl/energie; erkende maatregelen voor energiebesparing).
  5. Combineer energiemaatregelen met maatregelen voor het binnenklimaat: dat maakt de laatste betaalbaar.
  6. Zorg voor een integrale aanpak, stem installaties op elkaar af.
  7. Investeer slim. Zo is energiebesparing veel efficiënter dan zonnepanelen. En is er een risico dat bij gemakkelijke maatregelen het budget voor maatregelen met langere terugverdientijd op is.
  8. Regel beheer en onderhoud goed. Monitor op afstand, en neem duurzaamheid op in de MJOP, of besteed het uit via een Energieprestatiecontract.
  9. Schakel expertise in voor een aanpak op maat.
  10. Maak gebruik van subsidie (www.rvo.nl/gds voor advies over een aanpak of www.rvo.nl/isde voor duurzame energie maatregelen).

Klik hier voor meer informatie.