Kostenconfigurator ‘Renovatie en upgrading’ hulpmiddel voor overleg tussen scholen en gemeenten

HEVO maakt keuze nieuwbouw of renovatie en upgrading gemakkelijker met tool

Renovatie van verouderde schoolgebouwen loopt vaak vertraging op door onduidelijkheid en onenigheid over wie nu verantwoordelijk is voor de kosten. Om gemeenten en scholen sneller tot overeenstemming te laten komen, ontwikkelde maatschappelijke huisvester HEVO de ‘Kostenconfigurator voor Renovatie en Upgrading’. Deze tool biedt partijen een afwegingskader om in een vroeg stadium te kiezen voor renovatie of nieuwbouw. De kostenconfigurator voor Renovatie en Upgrading kunt u hier downloaden. Op hevo.nl vindt u tevens de kostenconfigurator voor Nieuwbouw.

Veel scholen zijn veertig jaar of ouder. En juist rond het veertigste levensjaar van een gebouw komen renovatie-achtige en bouwkundige ingrepen van gebouwen in zicht. Aanvullend is er de noodzaak om op dat moment gebouwen te upgraden  (onderwijskundig, energie, frisse scholen) om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Opmerkelijk is dat renovatie niet voorkomt in de bestaande wetgeving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en scholen voor onderhoud. Maar hoe zit het dan met upgrading en de kosten daarvoor? ‘Dit vraagstuk is een veelvoorkomend probleem”, zegt Hans Heijltjes, senior adviseur bij HEVO.

Eerder starten met energiebesparing
‘Bij scholen ontbreekt het aan financiële middelen voor grootschalige renovatie en upgrading. Scholen kunnen alleen vanuit de onderhoudsvergoedingen reserveren voor een deel van de kosten. Scholen en gemeenten moeten dan ook tijdig tot overeenstemming komen over verdeling van de kosten zodat een integrale aanpak mogelijk wordt. Dat voorkomt kapitaalvernietiging’, aldus Heijltjes. ‘Als ze het sneller eens worden over renovatie of nieuwbouw kunnen scholen  eerder starten met energiebesparing en het optimaliseren van de functionaliteit en het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Zo voorkom je dat leerlingen onnodig lang les krijgen onder slechte omstandigheden.’

Sneller keuzes maken met de configurator
Eerder ontwikkelde HEVO de nieuwbouwkosten-configurator. Dankzij de vergelijking tussen kosten voor nieuwbouw en renovatie en upgrading verwacht HEVO dat gemeenten en scholen sneller tot een oplossing komen.  Zowel de kostenconfigurator voor renovatie en upgrading als die voor nieuwbouw, is te downloaden via www.hevo.nl.

Over HEVO
HEVO is actief op de gebieden huisvestingsadvies en projectmanagement. Duurzaam presteren zit in onze genen, daarom streven wij altijd naar gebouwen die duurzaam presteren en een klantrelatie die minstens zo duurzaam is. We doen dit vanuit de overtuiging dat de duurzame ontwikkeling van gebouwen een belangrijke rol kan spelen bij het terugdringen van energieverbruik, CO2-emissie en afvalstromen.

Wij voorzien opdrachtgevers met complexe huisvestingsvraagstukken van antwoorden die leiden tot een optimale leef- en werkomgeving. Dit kunnen wij omdat wij staan voor de kwaliteit van ons werk; we bieden harde garanties voor prijs en kwaliteit van huisvesting. Of het nu gaat over onderwijsgebouwen, zorginstellingen of kantoorcomplexen, wij gaan voor het hoogst haalbare. We willen voortdurend ontwikkelen, kennis delen en samenwerken.