Kan een schoolgebouw sexy zijn?

Sexy is het thema van deze Schooldomein. We vroegen vier architecten om een afbeelding te sturen en in 200 woorden te documenteren. Het mag gaan om een detail van een gebouw of een specifiek ontworpen en ingerichte ruimte. Sexy kan breed worden opgevat als “de zinnen prikkelend”. De achterliggende idee is dat verbeelding, gevoel en emotie steeds belangrijker waarden worden in de beleving van een gebouw.

Lees artikel >>

Foto: Luuk Kramer