Jonge stedelijke monumenten vormen het nieuwe Lumion

Het nieuwe Lumion, voorheen Caland college, is een middelbare school voor HAVO, MAVO en VWO in Amsterdam. Om het groeiend aantal leerlingen te huisvesten is ervoor gekozen om de voormalige MTS aan de Vlaardingenlaan te renoveren en te combineren met nieuwbouw. Een bijzonder project, omdat de bestaande gebouwen jonge stedelijke monumenten zijn. Projectmanagers van abcnova waren betrokken bij dit project.

De locatie aan de Anderlechtlaan is ingeruild voor de definitieve huisvesting aan de Vlaardingenlaan. Het gaat om de herbestemming van twee bestaande monumentale schoolgebouwen, een vrijstaande nieuwbouw sporthal en een geheel nieuw bouwdeel. De monumentale gebouwen behoren tot het TeC-west gebouw van de architect J.B. Ingwersen uit het bouwjaar 1973.

Om de nieuwbouw en bestaande bouw te combineren is ervoor gekozen om de gebouwen met elkaar te verbinden. Door een zogenaamd forum dat als ontvangsthal functioneert is dat gerealiseerd. De ontvangsthal is de nieuwe blikvanger van de school met veel glas en een prachtige trap en koppelt op natuurlijke wijze de oudbouw met de nieuwbouw. Deze nieuwbouw huisvest de onderbouw en op de begane grond hiervan liggen de praktijklokalen. De nieuwe sporthal is gesitueerd naast het hoofdgebouw en is te verdelen in drie aparte zalen.

Namens de gemeente Amsterdam was abcnova verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de realisatie van dit project. Hieronder valt het aansturen van alle processen om te komen tot een toekomstbestendige en flexibele onderwijshuisvesting. Atelier PRO heeft de architectuur van de renovatie plus nieuwbouw en het interieur ontworpen.