Innovatieve aanbestedingen in de lift!

In navolging van IKC Ulft heeft M3V nu gelijktijdig vijf Best Value en/of TCO-aanbestedingen in uitvoering. Het succes van Ulft is een bron van inspiratie voor meerdere opdrachtgevers, zowel gemeenten als schoolbesturen.

21 juni 2016 was de open dag van IKC Ulft, De Oersprong. Een project gerealiseerd met een andere benadering van het aanbestedings- en realisatieproces op basis van:

  • Total Cost of Ownership (TCO-geïntegreerd contract)
  • Gunnen op Waarden
  • Een procesinrichting die aanbieder en opdrachtgever uitdagen tot samenwerking

Resultaat

  • een volledig energieneutrale school
  • de exploitatiekosten (onderhoud én energie) gecontracteerd en gegarandeerd binnen MI-budgetten
  • een functioneel zeer ruim gebouw wat in harmonie is met de onderwijskundige visie.

Voor ROC A12 in Ede, het Erfgooiers College te Huizen, schoolbestuur Accretio te Zwolle, OG Buitengewoon te Venlo en de gemeente Heusden was dit project één van de bronnen van inspiratie om het eigen ontwikkel- en aanbestedingsproces ook anders aan te gaan pakken.

Uit de genoemde open dag kwamen ook veel belangrijke tips naar voren voor de totstandkoming van vergelijkbare processen waar wij en onze collega’s dankbaar gebruik van mogen maken.

Meer informatie op de website van M3V.