Handboek ‘Kostenefficient scholen bouwen’

Een handleiding voor bestuur, directie en medewerkers van scholen voor wie het bouwen van een schoolgebouw geen dagelijkse taak is. Dat is het handboek ‘Kostenefficient scholen bouwen’ dat ICSadviseurs in opdracht van de Vlaamse regering heeft opgesteld. De focus ligt op kostenefficiënt bouwen om onnodige uitgaven te voorkomen en de financiële middelen ten goede te laten komen aan de kwaliteit van leeromgevingen.

Dit handboek is bewust niet bedoeld voor de bouwprofessional die uiteraard over veel (bouwtechnische) expertise en ervaring beschikt. Het is juist bedoeld voor het schoolbestuur, de directie en de medewerkers die minder ervaren zijn in het ontwikkelen van schoolgebouwen.

Tips en suggesties
De onderwerpen zijn gebundeld rond vier thema’s die het bouwproces volgen: Voorbereiden, Ontwerpen, Bouwen en Gebruiken. Voor een aantal veelvoorkomende thema’s worden in grote lijnen de kosteneffecten in beeld gebracht, met als doel het keuzeproces te ondersteunen. Uiteraard mag de aandacht voor kostenefficiëntie nooit leiden tot compromissen rond veiligheid en gezondheid van leerlingen, personeel en andere gebruikers van de schoolinfrastructuur. Bepaalde tips of suggesties lijken misschien zeer evident, maar bij de realisatie van een schoolgebouw komt heel wat kijken, moeten belangrijke beslissingen worden genomen en zijn er kleine en grote aandachtspunten. Vandaar dat het vaak nuttig is om te kunnen teruggrijpen naar een leidraad of handleiding vanaf de vroegste fase van een bouwproject tot de gebruiksfase.

Masterplan
Het handboek is onderdeel van een geïntegreerd totaalplan dat AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in opdracht van de Vlaamse regering heeft ontwikkeld. Het plan bevat een duidelijke beleidsvisie en een concreet actieplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse regering heeft het inmiddels vastgesteld. Het sensibiliseren en stimuleren van schoolbesturen over kostenefficiëntie is een onderdeel van de afspraken rond het masterplan.

Na een selectie van verschillende kandidaten is ICSadviseurs gevraagd dit handboek op te stellen. De ruime ervaring bij het streven naar kwalitatief goede leeromgevingen binnen strakke kostenkaders plus de gerichtheid op het versterken van de opdrachtgeversrol waren redenen om voor ICS te kiezen.

Downloaden
Het handboek ‘Kostenefficient scholen bouwen’ kunt u hier inzien en dowloaden.

In dit handboek ligt de focus op kostenefficiëntie, omdat op dit gebied voor schoolbestuurders nog geen handboek blijkt te bestaan. Maar scholenbouw gaat natuurlijk over veel meer. Een ander interessant handboek van AGION is het “Instrument Duurzame Scholenbouw”. Dat kunt u hier inzien en downloaden.