Green Deal Scholen

Op 10 november vond tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het
uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats (www.greendealscholen.nl). De
ondertekenaars van de Green Deal Scholen – de PO-Raad, VO-raad, VNG, ministeries van OCW, BZK, I&M en EZ, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland – geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen die vorig jaar is ondertekend. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, wat moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

Lees artikel >>