Gom gaat Amsterdam gastvrijer maken

Amsterdam wordt ‘de meest gastvrije regio van Europa’, als het aan House of Hospitality ligt. Het publiek-private samenwerkingsverband, een initiatief van de ROC’s van Amsterdam en Flevoland, kan rekenen op de support van Gom Onderwijs en Axxicom Airport Caddy.

Gom Onderwijs en Axxicom Airport Caddy gaan zich richten op het opzetten van een hybride leeromgeving volgens het House of Hospitality-concept. Doel van dit concept is studenten on-the-job opleiden. Beide bedrijven ontwikkelen daarvoor samen met het ROC van Amsterdam een onderwijsprogramma. Gom Onderwijs en Axxicom Airport Caddy zijn verantwoordelijk voor de coaching, projectdagen, stages en de beoordeling voor de studenten. Praktijkopleiders en -begeleiders voeren het vervolgens binnen de bedrijven uit.

Algemeen directeur Albert van der Meulen van Gom: “De toekomst van het opleiden van jongeren ligt in co-creatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Op deze manier zorgen we ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt écht op elkaar aansluiten, en zorgen we voor een goed toekomstperspectief voor de volgende generatie”.

House of Hospitality zet zich in voor duurzame en structurele vernieuwing van de samenwerking tussen hospitality-bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Vanuit gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan het vergroten van de instroom van (jong) talent en het behoud van medewerkers. Omdat toerisme en horeca in de regio Amsterdam de komende jaren verder groeien en meer goed opgeleid hospitality-talent nodig is.

Op de foto v.l.n.r.: Edo de Jaeger (voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland), Albert van der Meulen (algemeen directeur Gom) en Lex Visser (business unit directeur Axxicom Airport Caddy)