Geslaagde expertmeeting renoveren voor toekomstgericht leren

In de prachtig gerenoveerde basisschool CBS De Nieuwe Haven aan de Nassauhaven in Rotterdam werd woensdag 27 januari een zeer geslaagde expertmeeting gehouden, onder leiding van Sibo Arbeek. Lid College van Bestuur van PCBO Rotterdam Piet Monster opende de middag en vervolgens waren er levendige debatten, inleidingen, tienminutengesprekken met experts en een rondleiding door de school. Aan de hand van scherpe stellingen werd gediscussieerd over de waardecreatie door renoveren in relatie tot toekomstgericht leren. Zomaar wat uitspraken:

  • “In plaats van renoveren moeten we het hebben over transformeren.”
  • “Je moet renovatie benaderen als een nieuwbouwopgave.”
  • “Een goede renovatie is niet goedkoper dan nieuwbouw en we zijn doorgeschoten in het toepassen van installaties.”
  • “We moeten terug naar de installatieloze school.”
  • Wilma Kempinga van Mevrouw Meijer: “Elk gebouw kan in potentie worden getransformeerd tot een nieuwe leeromgeving.”
  • Alina Kuiper, bestuurder van OPSPOOR: “Wij zitten hier met de voorlopers op het gebied van transformatie en renovatie van schoolgebouwen.”

CBS De Nieuwe Haven is een voorbeeld van ‘de Rotterdamse aanpak’. ICSadviseurs heeft een aantal business cases begeleid die mede hebben geleid tot het zoeken naar samenwerking en versterking door PCBO en de gemeente Rotterdam; door samen te werken bereik je meer! En dat was ook één van de gouden tips aan het einde van de middag: “Zoek de samenwerking vooraf en denk in termen van waardecreatie in plaats van kostenreductie.”