Geslaagde combinatie nieuwbouw en renovatie Pieter van der Plasschool

Brede School Pieter van der Plas is een schoolvoorbeeld van een gezond en toekomstgericht onderwijsgebouw. Binnen het gebouw hebben een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang een plaats. De nieuwe school is een geslaagd voorbeeld van nieuwbouw en renovatie.

De school uit 1923 werd aangeduid als emotioneel vastgoed, (groot)ouders van
kinderen van de school hebben nog les gehad in dit historisch pand. In het ontwerp worden de mogelijkheden van het oude schoolgebouw optimaal benut. Deze oplossing is niet alleen duurzaam, maar gaf ook financiële ruimte om extra kwaliteit in de nieuwbouw te realiseren.

Van de aula tot de gymzaal kenmerkt het ontwerp zich door een hoogwaardig interieur en prettige akoestiek. Licht, lucht en geluid dragen bij aan een gezonde omgeving. De constructie van de lokalen onder de kap geven een bijzondere vrije hoogte, extra ruimte en vooral extra kuubs lucht, passend bij het frisse scholen concept. De sheddaken boven de aula voorzien het compacte gebouw tot in het hart van daglicht. Er is veel aandacht voor de relatie binnen-buiten, die wordt versterkt door glas tot de vloer en schuifpuien naar het plein.

“We wilden een lichte en open school, waar ook rust heerst en dat is gelukt,” vertelt schooldirecteur Els Benen. Kortom; gebruikers en omwonenden zijn blij met het vernieuwde en tegelijkertijd vertrouwde Pieter van der Plas gebouw.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.

Foto: Christian Fielden