Ecophon’s duurzame innovatie

Ecophon zet zich al jaren actief in voor het verbeteren van het binnenklimaat en met name de akoestiek. Uiteraard zijn duurzame oplossingen hier onlosmakelijk aan verbonden. Zo bestaat het basismateriaal glaswol voor tenminste 70% uit gerecycled huishoudglas en wordt voor alle producten een plantaardige bindmiddel gebruikt, hiermee worden jaarlijks 25.000 vaten ruwe olie bespaard. Het Zweedse bedrijf is daarmee de enige leverancier van akoestische plafonds die op grootschalige wijze overschakelde naar organische plafonds, dus ook zonder toegevoegde formaldehyde. Vanaf nu kan Ecophon voor haar zes grootste productfamilies EPD’s overleggen (Environmental Product Declarations).

Wat is een EPD?
Een EPD is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat op een transparante en eenvoudige manier te vergelijken informatie geeft over de milieu-impact in de hele levenscyclus van een product. Het internationale EPD® -systeem is een van de meest belangrijke programma’s voor milieudeclaraties, met meer dan 500 EPD’s die gepubliceerd zijn door 150 bedrijven in 27 landen.

Zeker van duurzame zaak
Ecophon’s inspanningen om de impact van producten in elke fase te verbeteren leidden tot een breed scala aan certificeringen. Daarmee zien alle doelgroepen op een transparante manier dat de gebouwen en ruimtes waarin zij werken, leren of genezen gezond en verantwoord zijn.

Alle EPD’s zijn te downloaden via de website.

Ecophon3