Duurzame school voor Actief College Oud-Beijerland!

De nieuwbouw wordt een zeer duurzaam gebouw dat aan de eisen van BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) voldoet. HEVO verzorgt het Risicodragend Projectmanagement.

Het Actief College is een school voor vmbo basis, kader, gemengd theoretische leerweg, vakmavo en leerwerktraject. Het Actief College trekt leerlingen uit de hele Hoeksche Waard (circa 500 leerlingen) en is de enige school in de Hoeksche Waard in het voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van zorg en welzijn, economie en ondernemen, bouw, wonen en interieur, mobiliteit en transport, produceren, installeren en energie. De opleidingen zijn vakgericht en de leerlingen leren met het hoofd, het hart en de handen, waarbij maximale voorbereiding is op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Wij verzorgen in de vorm van Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) de nieuwbouw van het Actief College vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van het Programma van Eisen, de selectie van de architect en de adviseurs, alsmede de Europese aanbesteding van de uitvoerende partijen. De nieuwbouw wordt een zeer duurzaam gebouw dat aan de eisen van BENG voldoet.

Lees verder