Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP)

Een meerjarenonderhoudsplan is een zeer bruikbaar instrument voor verduurzaming van gebouwen. Door een meer op duurzaamheid gerichte aanpak bij het volgen van de onderhoudsplanning, is er op langere termijn vaak veel geld te besparen.

Maatschappelijke én economische ontwikkelingen maken duurzamere keuzes in de bestaande gebouwde omgeving noodzakelijk. Het is al zover dat, net als bij nieuwbouw, ook bestaande gebouwen aan een bepaalde minimale energieprestatie moeten gaan voldoen. De economische situatie en hervormingen in bepaalde sectoren zetten gebouweigenaren en -beheerders aan nog kritischer te kijken naar de kosten voor vastgoed en huisvesting.

Het lijkt dan ook niet meer dan logisch om álle momenten aan te grijpen waarop duurzame maatregelen kosten-effectief kunnen worden gerealiseerd. Dit gebeurt steeds meer op de momenten van grote renovaties. Waar echter nog te weinig aan gedacht wordt is dat ook het meerjarig geplande onderhoud volop gelegenheid biedt om een hogere mate van duurzaamheid van gebouwen te bereiken.

Meerjarenonderhoudsplan als instrument voor duurzame gebouwkwaliteit
In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, leidt een bredere, meer op duurzaamheid gerichte afweging tot verrassende besparingen op langere termijn.
Door het laten uitvoeren van een energieprestatieadvies (EPA) worden de verduurzamingsmogelijkheden in kaart gebracht.
Na het maken van keuzes worden deze geïntegreerd in het Meerjarenonderhoudsplan.

Uiteraard dienen er duurzaamheidsambities aan ten grondslag te liggen en is de implementatie van het gehele traject essentieel.

Vraag ons naar de mogelijkheden AlphaConsultancy.