Contract getekend duurzaam woongebouw Den Bosch

16 mei j.l. ondertekenden Geron Verdellen van SMT Bouw & Vastgoed, Johan van Houwelingen van AAG en Clemie van Wanrooij van Borgdonck de overeenkomsten ten behoeve van de aankoop en transformatie van het kantoorpand aan het Wielsem 10 te
’s-Hertogenbosch.

Het bestaande pand zal worden getransformeerd naar een nieuw duurzaam woongebouw met 73 middel dure en dure huurwoningen. Een zeer gewenste aanvulling van het woningaanbod in dit deel van de stad, geheel passend binnen de Woonvisie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Partijen gaan de plannen verder uitwerken en verwachten medio het derde kwartaal van 2023 te kunnen starten met de transformatie werkzaamheden.