Burgemeester de Vlugtschool in Amsterdam officieel geopend

Burgemeester de Vlugtschool in Amsterdam is officieel geopend. Het betreft de nieuwbouw van een 18-klassige basisschool, een gymzaal, 2 voorschoollokalen en diverse ondersteunende functies.

Het concept bestaat uit een efficiënt onderwijsgebouw met een specifiek ruimtelijk element dat een aantal bijzondere onderwijsfuncties met elkaar verbindt en op een aantal plaatsen door de gevels naar buiten schiet. Op deze plekken krijgt het gebouw accenten waarbij de specifieke en beeldbepalende functies – die aansluiten op de kernwaarden van de Burgemeester De Vlugtschool – naar buiten worden gericht. Het gebouw maakt een duidelijke relatie met de stad en vice versa. De entrees en de buitenruimte voor de kinderen bevinden zich in het afgeschermde binnengebied.

Afgelopen maanden hebben diverse interactieve workshops plaatsgevonden met de gebruikers van de school en zijn referentieprojecten bezocht.

 • Een onderwijsgebouw waarin de identiteit van de gebruikers maximaal tot uitdrukking komt:
 • Het onderwijs maximaal faciliteren in een rationele gebouwvorm (bouwbaar en betaalbaar).
 • Alle beeld- en identiteitbepalende ruimtes (aula, entree, leerpleinen etc.) zijn integraal aan elkaar gekoppeld.
 • Verblijfsruimtes, functionele onderwijsfuncties langs de gevel (relatie wijk – school).
 • Eén doorgaande sfeer door het gebouw; helder, herkenbaar en overzichtelijk.
 • Interne verkeersstructuur maakt onderdeel uit van de identiteit.
 • Gevelconcept: ‘exposure’ van de identiteit van de school en de belangrijkste ruimtes binnen het gebouw.
 • Alle onderwijsruimtes liggen direct aan de gevels, voorzien van voldoende daglicht (en bescherming hiertegen).
 • Speels en dynamische uitstraling.
 • Het plein als podium.
 • Flexibele en toekomstgerichte indeling (vrij indeelbare vloeren).
 • Specifiek voor dit project ontworpen leerpleinen waarbij vier lokalen op de hoeken met elkaar verbonden worden.
 • Metselwerk met daarin Amsterdamse figuren verwerkt.
 • In het gebouw is er ook plek voor ouders van de leerlingen. Dit is bij de centraal gelegen tribunetrap.

Projectteam: René van de Brom, Frans van Heemst en Sander Ros.