Brede school Asperen krijgt vorm

Brede school Asperen krijgt vorm. Nadat de 1e paal van de brede school in Asperen op 8 mei jl. geslagen was, gaat het hard: de buitenmuren worden gemetseld en het dak zit erop!

In 2016 is door bbn adviseurs een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de brede school te Asperen. In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling en realisatie daarvan. De gekozen contractvorm is Design & Build. In de brede school in Asperen worden twee basisscholen gevestigd, OBS De Zandheuvel en CBS De Open Poort met een peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang van SKCN. De brede school wordt gasloos en voldoet direct aan de nieuwste BENG-eisen. Warmtepompen en pv-panelen op het dak maken dit onder andere mogelijk.

Op 8 mei startte de bouw en het gaat hard: de oplevering is voorzien voor februari 2019 en de bouw loopt op schema. Nog even wachten en Asperen is een moderne brede school rijker.