Bibliotheken en ministerie BZK sluiten overeenkomst

De lokale openbare bibliotheek als plek waar iedereen terecht kan om digitaal vaardiger te worden en hulp te krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Bibliotheken timmeren hard aan de weg om burgers op deze manier ook van dienst te zijn en krijgen daar vanaf morgen steun voor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de bibliotheekvestiging Bussum van Bibliotheek Gooi en meer tekenen Lily Knibbeler (algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland (KB) en Marleen Barth (bestuursvoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), op 22 juni een samenwerkingsconvenant met Ronald Plasterk
(minister van BZK). Hiermee wordt het startsein gegeven voor een proef waaraan drie bibliotheken meedoen. “Bibliotheken zijn uitstekende plekken voor álle Nederlanders om slimmer, vaardiger en creatiever te worden”, vindt Lily Knibbeler. “Ook als het gaat om de digitale overheid kun je er goed terecht. We zijn blij dat de minister deze kansen ook ziet.”

Convenant
In het convenant spreken de partijen af om een laagdrempelige voorziening te creëren waar burgers hulp krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Het doel is dat mensen die zich op dit vlak niet goed kunnen redden straks bij hun lokale bibliotheek terecht kunnen voor informatie, trainingen en ondersteuning. Heel belangrijk, vindt Marleen Barth: “De openbare bibliotheken zijn de plek voor ontwikkeling van alle Nederlanders, wat het niveau of wat de ontwikkelingswens ook is. We helpen iedereen graag die zijn digitale vaardigheden verder wil ontwikkelen.”

De proef
De proef duurt tot juni 2017 en loopt bij de bibliotheken Gooi en meer, Venlo en Katwijk. Deze bibliotheken breiden de dienstverlening rondom taal- en digitale vaardigheden voor de inwoners van hun verzorgingsgebied uit. Zo wordt morgen in Bussum direct een Digitaalhuis geopend, waar onder andere individueel advies, computertrainingen, taalvaardigheidsprogramma’s worden aangeboden.

Ondertekening Convenant Ministerie BKZ, KB en VOB/ Opening Digitaalhuis