Betere huisvesting in speciaal onderwijs door samenwerking

Door samen te werken bereik je vaak meer, in het geval van huisvesting levert samenwerken betere huisvesting en lagere kosten op. Binnen de krappe budgetten voor onderwijshuisvesting is dit meer dan welkom. HEVO is ervan overtuigd dat gezamenlijke huisvesting mogelijk is zonder verlies aan kleinschaligheid.

Er is veel verouderde onderwijshuisvesting in Nederland. Naast het gegeven dat veel gebouwen bouwtechnisch verouderd zijn, zijn deze gebouwen dat functioneel en exploitatietechnisch ook zeker. Vaak voldoet het comfort totaal niet aan de eisen die de maatschappij aan gebouwen stelt. Bij het Speciaal Onderwijs speelt dit probleem zeker niet minder dan bij andere onderwijssoorten. Vaak zijn de scholen decennia geleden met alle goede bedoelingen verwezen naar verlaten schoolgebouwen, werkplaatsen of andere leegstaande gebouwen. Destijds zorgde een flinke verbouwing ervoor dat het gebouw weer tientallen jaren gebruikt kon worden, maar de rek lijkt er nu echt uit te zijn. Het lijkt tijd om de huisvesting van het Speciaal Onderwijs tegen het licht te houden.

Belangrijk daarbij: samen sta je sterker, kun je krachten bundelen en bij huisvesting ook budgetten bundelen. Veel voorzieningen die voor het Speciaal Onderwijs wenselijk zijn, zijn voor kleine locaties niet haalbaar omdat de bezetting ervan te laag is. Meer dan één gymzaal waarin in elke zaal op maat gemaakte voorzieningen worden gerealiseerd, een diversiteit aan buitenruimten, een aula met podiumvoorziening, praktijkruimten met goede inrichting, al dit soort ruimten worden beter betaalbaar als ze intensief gebruikt worden. Onze ervaring is dat er zomaar 15% aan ruimte en daarmee aan investeringskosten én exploitatiekosten gewonnen kan worden wanneer slim samen wordt gewerkt aan huisvesting.

Lees het volledige artikel in de komende editie van Schooldomein, vanaf dinsdag 29 november online op deze website.