9graden architectuur

9graden architectuur is een ambitieus architectenteam, werkend vanuit onze kantoren in Amersfoort/NL en Oldenburg/D. Wij vertegenwoordigen een organisch functionele, ecologische en moderne architectuur waarin de gezondheid van de mens centraal staat. Ecologisch bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Een gebouw dat positief op de levenskrachten van de mens werkt is een investering die in menselijk, ecologisch en economisch opzicht zinvol en eigentijds is.

Ons streven is om in alle opzichten een menselijke architectuur te scheppen. Daarbij willen we zowel de fysieke, gevoelsmatige en geestelijke aspecten van de mens in het vormgevingsproces betrekken. Deze menselijke samenhang vormt het fundament voor een organische functionele architectuur. Wij zien het als een uitdaging om in bestaande stedenbouwkundige- en landschappelijke structuren op een eigentijdse wijze met respect voor het verleden gebouwen te laten integreren, om bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze met nieuwe ideeën te versterken.

De vraag naar duurzame- en ecologische aspecten van het bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. In ons materiaalgebruik passen we zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde materialen met hergebruikmogelijkheden toe. Bij de specifieke materiaalkeuze wordt gelet op de stijlvolle, eigentijdse en duurzame aspecten.

Bij duurzaamheid gaat het ook om de levensduur van een gebouw, niets is zo vervuilend als iedere dertig jaar te moeten slopen en bouwen. Maar al te vaak gaat het bij duurzaamheid om de materiële aspecten van het bouwwerk. Zou het echter niet ook om de immateriële aspecten moeten gaan, om de ‘hechting’ aan de schoonheid van het object. Laat de mens zich verbinden met zijn omgeving zodat het vanzelfsprekend wordt dat we ervaren: ‘dit is de wereld waarin ik leef, die ik verzorg, waar ik verantwoording voor neem!